Regulament Concurs

Regulament Easter Giveaway by Little Handy

Secțiunea 1: Organizatorul concursului

Concursul Easter Giveaway este organizat de SC LITTLE HANDY TOYS SRL, înregistrată la Registrul Comerțului – J5/657/2020, CUI 42455172.

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Secțiunea 2: Locul și data desfășurării concursului

Easter Giveaway se va desfășura din data de 14.04.2021 până în data de 19.04.2021, inclusiv. Extragerea câstigătorului va avea loc în cel mult 24 de ore de la încheierea concursului.

Paginile de concurs se află la adresele:

Instagram: https://www.instagram.com/p/CNp7lrFrFX0/

Facebook: https://www.facebook.com/littlehandytoys/photos/a.127467278859338/294184072187657/

Secțiunea 3: Drepturi și condițiile de participare

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România si UE, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa organizatorii concursului, rudele de gradul I ale acestora sau persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data finalizării concursului. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține exclusiv participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat în cazul în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale iar în cazul în care castigatorul a oferit asemenea date acesta va fi descalificat urmând să se organizeze o nouă atribuire a premiului.

Secțiunea 4: Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele persoanale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs în scopul anunțării și identificării câștigătorului și, ulterior pentru comunicări despre activitatea sa. Participantul are opțiunea de ștergere din baza de date în timpul și ulterior concursului a datelor sale personale.

Secțiunea 5: Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de Instagram si Facebook: https://www.instagram.com/littlehandy_busyboards/ si  https://www.facebook.com/littlehandytoys

Utilizatorii se pot înscrie în concurs din data de 14.04.2021.

Secțiunea 6: Premiile concursului

Premiul Concursului este oferit de către oraganizator SC Little Handy Toys SRL și constă în 3 busy board-uri Little Handy (panouri senzoriale).

Câștigătorul are la dispoziție 3 zile pentru a furniza datele de livrare a premiului. Premiul nu poate fi preschimbat în bani.

Secțiunea 7: Desemnarea câștigătorului

Câștigătorul va fi desemnat prin intermediul unei extrageri cu ajutorul site-ului www.random.org și va fi postat pe Instagram Story si pe Facebook. Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

Secțiunea 8: Notificarea și predarea premiilor

Câștigătorului concursului i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în decurs de cel mult 3 zile de la data extragerii, prin intermediul unui mesaj privat pe Instagram sau Facebook.

Secțiunea 9: Drepturi de autor

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

Secțiunea 10: Încetarea concursului

Prezentul Concurs va înceta de drept în data de 19.04.2021, ora 23:59.

Secțiunea 11: Regulamentul concursului

Participanții trebuie să respecte următorii pași:

PASUL 1: Să eticheteze 2 parinti, cont valabil și activ (nu se acceptă branduri și persoane publice). Se accepta mai multe comentarii, cu mențiunea că persoanele trebuie sa fie diferite. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

PASUL 2: Să distribuie public postarea cu concursul.

Secțiunea 12: Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Secțiunea 13: Alte prevederi

Participarea la acest concurs implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament și legislației aplicabile. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții și câștigătorii își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să între în baza de date a Organizatorului. Acestea sunt, Numele și Prenumele, numărul de telefon și adresă de e-mail.

Întocmit de SC Little Handy Toys SRL.