ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
Utolsó frissítés: 2020. December 05

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az Ön személyes adatainak bizalmas kezelése a nagyváradi székhelyű Little Handy Toys SRL egyik fő feladata, mint adatkezelő.
Ez a dokumentum tájékoztatni kívánja Önt személyes adatainak feldolgozásáról a littlehandy.com webhely használatával kapcsolatban. (“Weboldal”)

II. FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

II.1. Ha Ön a Weboldal vásárlója, a Little Handy Toys SRL feldolgozza az Ön személyes adatait, úgy mint a nevét és vezetéknevét, telefonszámát, e-mail címét, számlázási címét, szállítási címét, a webhely használatának adatait, például a viselkedését / preferenciáit / szokásait a Little Handy Toys SRL-n belül, valamint minden egyéb adatkategóriát, amelyet közvetlenül a felhasználói fiók létrehozásával, a webhelyen keresztül történő megrendeléssel vagy a felhasználásból eredő bármilyen más módon ad meg a Weboldalon.

Ha Facebook vagy Google fiókjával használja felhasználói fiókjának létrehozását a Weboldalon, a Little Handy Toys SRL a következő nyilvános profiladatokat dolgozza fel, amelyeket a megfelelő alkalmazások jelenítenek meg: felhasználónév, e-mail cím.

Ha úgy dönt, hogy felhasználói fiókot csak a weboldalon elérhető termék megrendelésének teljesítése előtt hoz létre, akkor el lesz kérve az Ön e-mail címe, amely alapján a fiók automatikusan létrejön. Ha nem teljesíti a megrendelést, a Little Handy Toys SRL nem tárolja az e-mail címet és az egyéb megadott adatokat, és a létrehozott fiók automatikusan törlődik.

II.2. Ha Ön a Weboldal látogatója, a Little Handy Toys SRL feldolgozza az Ön személyes adatait, amelyeket Ön közvetlenül a Weboldal használatával összefüggésben ad meg, például azokat az adatokat, amelyeket az elérhetőségek / kérdések / panaszok részben ad meg.

III. FELDOLGOZÁSI CÉLOK ÉS ALAPOK

III.1. Ha Ön a Weboldal vásárlója, a Little Handy Toys SRL az Ön személyes adatait a következőképpen dolgozza fel:

Az Ön és a Little Handy Toys SRL közötti szerződéses viszony fejlesztésére, illetve a Weboldalon leadott megrendelés átvétele, érvényesítésére, szállítására és számlázására, a megrendelés állapotáról való tájékoztatásra, a megrendelt termékek visszaszállításának megszervezésére stb.
Indoklás: Az Ön adatainak e célból történő kezelése az Ön és a Little Handy Toys SRL között megkötött szerződésen alapul, amelyet az Általános Szerződési Feltételek határoznak meg. Személyes adatainak megadása a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges. Az adatszolgáltatás megtagadása azt eredményezheti, hogy az Ön és a Little Handy Toys SRL között nem jöhet létre szerződéses kapcsolat.

A Little Handy Toys SRL-re háruló jogi kötelezettségek teljesítésére a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésében, ideértve az adóügyi és az archiválási ügyeket is.
Indoklás: Az Ön adatainak e célból történő feldolgozása a jogi kötelezettségek alapján szükséges. Adatainak e célból történő megadása szükséges. Az adatok megadásának megtagadása azt eredményezheti, hogy a Little Handy Toys SRL lehetetlenné teszi törvényi kötelezettségeinek betartását, ezért lehetetlenné teszi a szolgáltatások felajánlását a Weboldalon keresztül.

Marketing tevékenységekre, illetve a Little Handy Toys SRL által kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó, a Weboldalon keresztül történő kereskedelmi kommunikáció távközlés útján (e-mail, sms) történő továbbításához.
Indoklás: Az Ön adatainak e célból történő kezelése az Ön beleegyezésén alapul, ha úgy dönt, hogy megadja.

Az adatok e célból történő feldolgozásához hozzájárulását adhatja, ha a fiók létrehozásakor vagy a fiók létrehozása után a Saját fiók adatai részben bejelöli a megfelelő négyzetet. Az ilyen kereskedelmi közlemények leiratkozásához használhatja az egyes kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mailek / üzenetek végén található opciót. Ezenkívül leiratkozhat a Saját fiók adatai szakasz megnyitásával.

Adatainak e célból történő megadása önkéntes. Az Ön adatainak e célból történő feldolgozásához való hozzájárulás megtagadásának nincs negatív következménye az Ön számára.

Különféle elemzések, jelentések elvégzése érdekében a Weboldal működéséről, a fogyasztói preferencia profilok létrehozásáról, elsősorban a Weboldalon kínált tapasztalatok javítása érdekében.
Indoklás: Az Ön adatainak e célból történő feldolgozása a Little Handy Toys SRL jogos érdekén alapul, hogy tartósan javítsa az Ügyfél élményeit a Weboldalon. Adatainak e célból történő megadása önkéntes. Az adatok e célból történő megtagadásának nincs negatív következménye az Ön számára.

III.2. Ha Ön a Webhely látogatója, a Little Handy Toys SRL az Ön személyes adatait a következőképpen dolgozza fel:

Marketing tevékenységekre, illetve a Little Handy Toys SRL által kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kereskedelmi kommunikáció távoli kommunikáció útján (e-mail, sms) keresztül történő továbbítására a Weboldalon keresztül.
Indoklás: Az Ön adatainak e célból történő kezelése az Ön beleegyezésén alapul, ha úgy dönt, hogy megadja.

Az e célból történő adatfeldolgozáshoz való hozzájárulását kifejezheti, ha kitölti és bejelöli a megfelelő mezőt a Weboldalon elérhető hírlevél-előfizetői űrlapon. Az ilyen kereskedelmi közlemények leiratkozásához használhatja az egyes kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mailek / üzenetek végén található opciót.

Adatainak e célból történő megadása önkéntes. Az Ön adatainak e célból történő feldolgozásához való hozzájárulás megtagadásának nincs negatív következménye az Ön számára.

Panaszok, panaszok megoldására és a forgalom figyelemmel kísérésére, valamint a Weboldal használatának javítására.
Indoklás: Az Ön adatainak e célból történő feldolgozása a Little Handy Toys SRL jogos érdekén alapul, hogy biztosítsa a Weboldal megfelelő működését, valamint hogy folyamatosan javítsa a Weboldal látogatóinak tapasztalatait, többek között különféle megjegyzések, kérdések vagy panaszok megoldásával.

Adatainak e célból történő megadása önkéntes. Az adatok e célból történő megtagadásának nincs negatív következménye az Ön számára.

IV. AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK IDŐTARTAMA

Gyakorlatilag a Little Handy Toys SRL addig dolgozza fel az Ön személyes adatait, ameddig az szükséges a fent említett feldolgozási célok eléréséhez.

Ha Ön ügyfél, akkor a szerződéses jogviszony ideje alatt, majd ezt követően a Little Handy Toys SRL-re háruló jogi kötelezettségeknek megfelelően dolgozzuk fel adatait (pl. Pénzügyi-számviteli igazoló dokumentumok esetében, amelyek esetében a törvényben meghatározott megőrzési időtartam 10 év annak a pénzügyi évnek a végétől számítva, amelyben kiadták).

Ha Ön ügyfél és él a felhasználói fiók törlésének lehetőségével, a Fiók törlése gomb megnyomásával a Saját fiók adatai részben a Little Handy Toys SRL ezt a műveletet úgy fogja értelmezni, hogy Ön leiratkozik azon kereskedelmi kommunikációkról, amelyekkel Önt tajékoztatjuk az oldalon keresztül kínált termékekről és szolgáltatásokról. Ebben a tekintetben, ha a felhasználói fiók törlése mellett dönt, akkor már nem küldünk Önnek ilyen e-maileket és / vagy szöveges üzeneteket. Tájékoztatjuk azonban, hogy fiókjának törlése nem eredményezi automatikusan a személyes adatok törlését. Ha már nem kívánja személyes adatainak feldolgozását, vagy ha törölni szeretné adatait, akkor gyakorolhatja az alábbi VII. pontban részletezett jogokat. Ha azonban fiókja törlését kéri, amelyben legalább egy aktív megrendelés van , a számlatörlési kérelmet csak a termékek leszállítása és az utolsó aktív megrendelés teljesítése után lehet regisztrálni.
Ha visszavonja beleegyezését az adatok marketing célú feldolgozásához, a Little Handy Toys SRL leállítja az Ön személyes adatainak e célú feldolgozását, anélkül, hogy befolyásolná a Little Handy Toys SRL által az Ön visszavonása előtt kifejezett beleegyezése alapján végzett feldolgozást. .

V. A SZEMÉLYES ADATOK KÖZZÉTÉTELE

Feldolgozás céljából a Little Handy Toys SRL nyilvánosságra hozhatja az Ön adatait olyan partnereknek, harmadik feleknek vagy szervezeteknek, amelyek támogatják a Little Handy Toys SRL-t a weboldalon keresztül végzett tevékenység végrehajtásában (pl. Futárcégek, informatikai szolgáltatók), vagy központi / helyi hatóságok a következő felsorolt példaértékű esetekben:

a Weboldal adminisztrációjához;
olyan helyzetekben, amikor ez a kommunikáció szükséges lenne az érintett személyek számára nyeremények vagy egyéb eszközök odaítéléséhez, amelyek a Little Handy Toys SRL által a Weboldalon keresztül szervezett különféle promóciós kampányokban való részvételük eredményeként jöttek létre;
a Webhely és az általa nyújtott szolgáltatások karbantartása, személyre szabása és fejlesztése érdekében;
adatelemzés, tesztelés és kutatás elvégzésére, a felhasználási és tevékenységi trendek figyelemmel kísérésére, biztonsági funkciók és felhasználói hitelesítés fejlesztésére;
a kereskedelmi marketing kommunikáció továbbítására a törvényben meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal;
amikor a személyes adatok közlését törvény írja elő stb.

VI. SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA

A Little Handy Toys SRL részére átadott személyes adatok Románián kívül, de csak az Európai Unió országaiba továbbíthatók.

VII. A JOGOK, AMELYEKBEN RÉSZESÜLHET

A személyes adatok feldolgozásáról szóló jogszabályok által előírt feltételek mellett, mint érintett, a következő jogokat élvezi:

az információkhoz való jog, illetve a Little Handy Toys SRL által végzett feldolgozási tevékenységekkel kapcsolatos részletekhez való jog, amint azt a dokumentum leírja;
az adatokhoz való hozzáférés joga, illetőleg a Little Handy Toys SRL-től a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos megerősítés megszerzésének joga, valamint a feldolgozási tevékenység részletei, például az adatok feldolgozásának módja, a feldolgozás célja, a címzettek vagy az adathoz címzettek kategóriái stb.
a helyesbítéshez való jog, illetve annak joga, hogy a Little Handy Toys SRL igazolatlan késedelem nélkül kijavítsa a pontatlan / indokolatlan személyes adatokat, valamint a hiányos adatok kitöltését; A helyesbítést / kiegészítést minden olyan címzettnek el kell küldeni, akinek az adatokat továbbították, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalan erőfeszítéssel jár.
az adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésének joga (“elfelejtés joga”), ha a következő okok egyike fennáll:
már nincs szükség azokra a célokra, amelyekre összegyűjtötték vagy feldolgozták őket;
ha a beleegyezést visszavonják, és a feldolgozásnak nincs más jogalapja;
ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincsenek érvényesülő okok;
ha a személyes adatokat illegálisan dolgozták fel;
ha a személyes adatokat törölni kell egy jogi kötelezettség teljesítése érdekében;
személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtöttek az uniós vagy nemzeti jogszabályok szerint, amelyek alatt az adatkezelő található.
Lehetséges, hogy az adatok törlése iránti kérelem nyomán a Little Handy Toys SRL ezeket az adatokat anonimizálja (ezáltal megfosztja őket a személyes jellegtől), és ilyen körülmények között folytatja a statisztikai célú feldolgozást;

az adatkezelés korlátozásának joga, amennyiben:
a személy vitatja az adatok pontosságát olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra az adatok helyességének ellenőrzését;
a feldolgozás jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, ehelyett felhasználásuk korlátozását kéri;
az adatkezelőnek a továbbiakban nincs szüksége személyes adatokra a feldolgozáshoz, de az érintett azt kéri tőlük valamely jog megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez a bíróságon; vagy
az érintett kifogást emelt az adatkezelés ellen (a közvetlen marketing kivételével), annak az időtartamnak az időtartama alatt, amely alatt ellenőrizzük, hogy az adatkezelő törvényes jogai érvényesülnek-e az érintett jogaival szemben.
az adatok hordozhatóságához való jog, nevezetesen (i) a személyes adatok strukturált, általánosan használt és könnyen olvasható formátumban történő fogadásának joga, és (ii) az a jog, hogy az ilyen adatokat a Little Handy Toys SRL továbbítsa egy másik adatkezelőnek , amennyiben a törvényben előírt feltételek teljesülnek;
a tiltakozás joga – a feldolgozási tevékenységek vonatkozásában az alábbiakban megjelölt kérelem benyújtásával gyakorolható;
bármikor, az érintett sajátos helyzetével kapcsolatos okokból, hogy a rá vonatkozó adatokat a Little Handy Toys SRL jogos érdeke vagy a közérdek érdekében dolgozzák fel, kivéve, ha a Little Handy Toys SRL bizonyítani tudja, hogy törvényes és kényszerítő okok, amelyek igazolják a feldolgozást, és érvényesülnek az érintettek érdekein, jogain és szabadságain, vagy hogy célja a jog megalapozása, gyakorlása vagy védelme a bíróságon;
bármikor, ingyenesen és minden indoklás nélkül, hogy a rá vonatkozó adatokat közvetlen marketing céljából dolgozzák fel.
az a jog, hogy ne vonatkozzanak automatikus egyéni döntés alá, vagyis az a jog, hogy ne vonatkozzon olyan döntés hatálya alá, amelyet kizárólag az automatikus feldolgozási tevékenységek alapján hoztak meg, ideértve a profilalkotást is, amely joghatásokat vált ki az érintettre nézve – vagy jelentős intézkedés;
jog a személyes adatok feldolgozásának felügyeletét ellátó nemzeti hatósághoz vagy az illetékes bíróságokhoz fordulni, a szükségesnek ítélt mértékben.
Ha bármilyen további kérdése van a személyes adatok kezelésével és a fent említett jogok gyakorlásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a weboldal sütiket használ.